Tales of the Two Wolves (Translated in Tagalog)

Ang kuwento ng dalawang Lobo (Wolf)

Me kuwento ang isang matandang Cherokee Indian sa kanyang apo  patungkol sa buhay;

“Merong labanan na nangyayari sa loob ng aking  isipan” sabi niya sa bata.

“Napakatindi ng labanan o away sa pagitan ng dalawang lobo.”

“Ang isang lobo ay may napakasamang ugali --- palaging galit, me inggit, parating naninisi ng kapwa, madamot,  mayabang, arrogante, sinungaling, nanlalamang sa kapwa, ayaw magpaku...


Continue reading ...