Tales of the Two Wolves (Translated in Tagalog)

Ang kuwento ng dalawang Lobo (Wolf)

Me kuwento ang isang matandang Cherokee Indian sa kanyang apo  patungkol sa buhay;

“Merong labanan na nangyayari sa loob ng aking  isipan” sabi niya sa bata.

“Napakatindi ng labanan o away sa pagitan ng dalawang lobo.”

“Ang isang lobo ay may napakasamang ugali --- palaging galit, me inggit, parating naninisi ng kapwa, madamot,  mayabang, arrogante, sinungaling, nanlalamang sa kapwa, ayaw magpakumbaba, ngunit madalas nag-iisip ng lungkot, pagkabalisa, maliit ang tingin at walang tiwala sa sarili, ayaw magpatawad, at hindi rin marunong humingi ng tawad dahil malaki ang pride. Mareklamo at madalas nakikita ang mga mali at kahirapan sa buhay– ito ang ugali ng lobo na madalas nag-su-sulsol sa aking isipan.

Komokontra naman ang isang lobo na mabait, masayahin, mapanatag ang loob, mapagmahal, mapagkumbaba, mapagbigay, maawain, hindi sinungaling, may tiwala sa sarili at parating nakatu-on ang pansin sa pag-asa.

Itong dalawang katangian ang madalas na nagba-bangayan sa isipan ko, sa isipan mo at sa isipan ng bawat tao.”

Nag-isip ang bata at maya-maya’y nagtanong sa lolo.

“Eh sino po naman ang nananalo?”

Sagot ng Lolo --- “Kung sino man yong sinusunod mo ay yon ang pinapakain at pinapataba mo. Siya din ang magiging kaugalian mo.”

Ang moral ng kuwento --- mag-ingat tayo sa ating iniisip dahil kung ano man ang focus ng ating isipan yon ang madalas na nangyayari.

Imbis na pag-tu-u-nan ng pansin ang kahirapan o kawalan, ibaling na lang natin ang ating pag-iisip at imahinasyon sa magandang kabuhayan.

Halimbawa kung meron man malaking panganga-ilangan sa pera, imbes na ang isipan sa loob-loob mo ay ang kawalan ng pera at manisi sa kung sino-sino o anu-ano mang bagay na sa palagay mo ay naging dahilan, simulan mo na lang munang isipin ang ganda ng pakiramdam kung ang pera eh nandiyan na. Hindi lang mas gaga-an ang iyong loob, ito ay mag-dudulot din ng suwerte at attraction sa mga magagandang bagay na gusto mong mangyari sa iyong buhay.